:אתה כאן
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
 חיפוש

ables_upgrade

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

חקיקה תמ"א 38

חוק מס ערך מוסף, תשל"ו - 1975

 

 

מתן שירותי בניה לפי תכנית החיזוק – הוראות מיוחדות

(תיקון מס' 33) תשס"ח-2008

31ב.   (א)  למונחים המופיעים בסעיף זה תהא המשמעות הנודעת להם בפרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (בסעיף זה - חוק מיסוי מקרקעין).

 

(ב)  מתן שירותי בניה לפי תכנית החיזוק בתמורה למכירת הזכות הנמכרת בפטור ממס בהתאם להוראות סעיף 49לג לחוק מיסוי מקרקעין – יהיה פטור ממס.

(ג)   שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כללים והוראות לעניין סעיף זה.