הצעת חוק בנושא: הפחתת רף ההסכמה בעיסקאות תמ"א 38/2 ל -80% - דיון לקראת הצבעה שנייה ושלישית
הדפסה

הצעת החוק לתיקון תמ"א 38/2 נועדה לקבוע רף הסכמה הדרוש על פי חוק המקרקעין ברוב של בעלי הזכויות להבדיל מהמצב החוקי היום הדורש 100% הסכמה.

עפ"י הצעת החוק הנ"ל, לצורך ביצוע תמ"א 38/2, היינו הריסת הבניין הקיים ובניית בניין חדש תחתיו, תידרש הסכמה של ארבע חמישיות מבעלי הדירות להם צמודים ארבע חמישיות מהרכוש המשותף.

כמו כן, מעניקה הצעת החוק למפקח על המקרקעין סמכויות שונות לצורך הוצאת הפרוייקט לפועל בניגוד לעמדת המיעוט והסדרת חלק מהסוגיות המתעוררות כפועל יוצא מכך.

כל הפרטים ( בפורמט PDF )