:אתה כאן
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
 חיפוש

ables_upgrade

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

היטל השבחה

היטל השבחה הנו היטל שגובה העיריה עפ"י חוק בגין תוכניות מתאר לרבות תמ"א 38 אשר יצרו השבחה במקרקעין.

תוספות בניה בהתאם לתמ"א 38 פטורות מהיטל השבחה. בפועל העיריה גובה היטל נמוך בשיעור של 10% משווי ההשבחה. בגין תוספות בניה שאינן בגדר תמא 38 ישולם היטל השבחה רגיל. לצורך ההמחשה-אם במסגרת תמ"א 38 התבקשה תוספת קומה נוספת לבניין במסגרת תמ"א 38 וכן חדרי יציאות לגג לפי תבע מקומית (להבדיל מתמ"א 38 ) בגין הקומה הנוספת ינתן פטור מהיטל השבחה ובגין חדרי היציאה לגג תגבה העיריה היטל השבחה מלא.